Elektrische of benzine auto, wat moet je kiezen?

Steeds meer mensen die met het idee spelen om een nieuwe auto te kopen stellen zich de vraag of ze daarbij nu moeten kiezen voor een elektrisch of een benzine exemplaar.

De benzinemotor is tot op moment van schrijven de belangrijkste krachtbron in het verkeer. Toch kan er worden vastgesteld dat er daar langzaam maar zeker verandering in komt. Dit is niet alleen het gevolg van de ecologische afwegingen die veel mensen maken, daarnaast lijken ook de meest financiële (en fiscale) voordelen steeds vaker voorbehouden te zijn voor mensen die elektrisch rijden.

Moet jij dus een elektrische of een benzine auto kopen? We trachten op deze pagina een duidelijk antwoord te formuleren op deze veelgestelde vraag.

De aankoop van een elektrische auto uit ecologische overwegingen

Voor elke persoon geldt dat hij of zij zo over diens eigen redenen beschikt om te overwegen om een elektrische auto en geen benzine auto meer aan te schaffen. Voor heel wat mensen geldt dat ze deze keuze maken uit ecologische overwegingen. Dit betekent dat ze het vooral belangrijk vinden dat het milieu zoveel mogelijk wordt ontlast. Een benzinemotor is een stuk vervuilender dan wanneer er wordt gekozen voor een elektrisch voertuig, dat spreekt voor zich. Voor mensen die het ecologische aspect zeer belangrijk vinden is het dan ook vanzelfsprekend om te kiezen voor een hybride of een volledig elektrische auto.

Fiscale voordelen van elektrische auto’s

Op moment van schrijven is het zo dat elektrisch rijden de meeste fiscale voordelen met zich meebrengt. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Voor particulieren geldt dat zij kunnen rekenen op de volgende voordelen:

1. Een vrijstelling van BPM bij het kopen van een elektrisch voertuig;
2. De vrijstelling van MRB, al zeker tot en met het jaar 2024;

Niet alleen voor particulieren geldt dat zij kunnen rekenen op fiscale voordelen bij het aanschaffen van een elektrische auto. Dit geldt eveneens voor bedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld rekenen op een lagere bijtelling op het ogenblik dat de auto ook voor private doeleinden wordt gebruikt. Wel is het zo dat de bijtelling jaarlijks enigszins omhoog gaat.
Uiteindelijk zal ze in het jaar 2026 gelijk staan aan de bijtelling van benzineauto’s. Er is verder ook sprake van de zogenaamde milieu-investeringsaftrek. Deze wordt jaarlijks bepaald en kan van de winst van de onderneming worden afgetrokken. Indien je er uiteindelijk voor kiest om een auto met een benzinemotor te kopen gelden deze fiscale voordelen uiteraard niet.

Wat met de restwaarde van een elektrische en benzine auto?

Bij het maken van de keuze tussen een elektrische en een benzine auto wordt er door het merendeel van de mensen ook reeds vooruit gekeken. Een steeds belangrijker wordend aandachtspunt is namelijk de zogenaamde restwaarde waar men na afschrijving nog op kan rekenen. Heel wat experten geven namelijk aan dat die restwaarde met het oog op de toekomst bij zowel dieselauto’s als benzine auto’s wellicht sterk zal tegenvallen. Is dat echter in de praktijk ook echt zo?

De benzinemotor is op moment van schrijven nog altijd veruit de belangrijkste krachtbron in het verkeer. Er dient echter rekening te worden gehouden met de milieuproblematiek. Voor grote steden geldt dat zij het voornemen hebben om tegen het jaar 2030 alle brandstof auto’s te bannen. Restwaardes zijn op moment van schrijven nog vrij sterk te noemen (tussen de 50 & 60 procent van de nieuwwaarde na vier jaar). Dat is het gevolg van het feit dat de tweedehandse elektrische auto’s nog steeds behoorlijk duur zijn. Experten zijn het er dan ook over eens dat er slechts een stevige terugval te zien zal zijn in de waarde van benzine auto’s op het ogenblik dat de prijs van tweedehandse elektrische exemplaren onder de 10.000 euro zal duiken. Als dat gebeurt zouden de prijzen van benzine auto’s stevig kunnen kelderen.

Grote restwaarde voor elektrische auto’s

Voor een elektrische auto die zeven jaar oud is en een paar ton op de teller heeft staan wordt op moment van schrijven nog altijd vrij eenvoudig zo’n slordige 35.000 euro neergeteld. Een investering doen in een elektrische auto lijkt met het oog op de toekomst op financieel vlak dan ook de meest zekere keuze.

Binnen afzienbare tijd zal de gemiddelde restwaarde op het niveau van de benzine auto staan. Daarbij moet er wel opgemerkt worden dat elektrische auto’s op zich nog in de kinderschoenen staan. Mensen weten dan ook bij de aankoop van een elektrische auto dat ze binnen vijf jaar een nieuw model kunnen kopen die aanzienlijk beter zal zijn in vergelijking met de huidige generatie elektrische voertuigen.

Alles bij elkaar gezien mag het echter duidelijk zijn dat het met het oog op de toekomst wellicht ruimschoots de beste keuze is om te kiezen voor het kopen of leasen van een elektrische auto. Dit niet in het minst omdat je er op moment van schrijven ook nog eens meteen door kan rekenen op heel wat interessante, fiscale voordelen.