Zelfrijdende auto’s, wanneer komen die?

Zelfrijdende auto’s, wanneer komen die?

Zelfrijdende auto’s, het is een niet onbelangrijk punt van discussie welke reeds heel wat jaren wordt gevoerd. De meningen met betrekking tot deze voertuigen zijn dan ook sterk verdeeld. Voor de ene automobilist geldt dat hij niet meer kan wachten. De ander moet er dan echter weer niet aan denken om het stuur en daarmee ook de controle over diens voertuig uit handen te moeten geven. Niet alleen binnen de groep van de automobilisten is er sprake van gemengde reacties, dat geldt ook voor de politiek en zelfs voor de autowereld op zich. De vraag die iedereen nu in ieder geval bezig blijkt te houden is wanneer die zelfrijdende auto’s er nu precies aan zitten te komen. Deze vraag proberen we speciaal voor jou te beantwoorden hier in dit blogartikel.

Vijf verschillende levels voor autonome voertuigen

In eerste instantie is het zo dat de ene zelfrijdende auto de andere niet is. Op vlak van autonomie wordt er dan ook een onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende levels. Uiteindelijk zijn alleen de voertuigen die toebehoren tot level 5 echt voor de volle honderd procent autonoom. Dit betekent dat er eigenlijk geen (tussenkomst van een) bestuurder meer noodzakelijk is. De auto kan volledig zelfstandig rijden en hoeft bijgevolg eigenlijk zelfs niet meer voorzien te zijn van een stuur en pedalen. Het enige wat je dan nog als “passagier” van het voertuig zou moeten doen is een bestemming invoeren en dat is alles. Dit zal bij heel wat mensen natuurlijk geweldig in de oren klinken, maar het moet gezegd dat deze vorm van autonoom rijden nog heel ver weg is. 

Tot dusver is het zo dat de wetgeving niet alleen in Nederland, maar ook in andere (Europese) landen nog helemaal niet is voorzien op auto’s die over een level 5 autonomie beschikken. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een ongeval, dan kan de wetgeving op dit ogenblik niet uitwijzen wie er nu precies verantwoordelijk is. In principe zijn er namelijk vier partijen die mogelijks als de schuldige voor een potentieel ongeval aangeduid kunnen worden. Het kan daarbij gaan om de inzittende van het voertuig, maar ook om de autofabrikant, de systeem ontwikkelaar of de weg beheerder.

Wanneer mogen we dan precies zelfrijdende auto’s verwachten?

Zoals hierboven reeds aangegeven is het zo dat er verschillende soorten zelfrijdende auto’s bestaan. We maken daarbij een onderscheid tussen auto’s die worden ingedeeld in levels variërend van 0 (helemaal niet autonome voertuigen) tot 5 (volledig autonoom rijdende voertuigen). Verschillende partijen hebben reeds hun licht laten schijnen op dit onderwerp. Het gaat daarbij niet alleen om de automerken zelf, maar misschien nog wel meer in het bijzonder over chipfabrikanten. Ook zij gaan hier namelijk een cruciale rol in spelen. Het hoeft dan ook zeker niet te verbazen dat eerder bijvoorbeeld reeds het merk Intel bepaalde uitspraken de wereld heeft ingestuurd. 

Dat Intel een belangrijke rol gaat spelen voor wat het realiseren van zelfrijdende of autonome voertuigen betreft is inmiddels wel duidelijk. De overname van het Israëlische bedrijf Mobileye is op dit vlak een zeer belangrijke zet geweest. Deze onderneming staat er immers om bekend over een marktaandeel van zomaar even 80 procent te beschikken op het gebied van advanced driver-assistance vision systems. Op moment van schrijven is het echter zo dat de nadruk nog vooral is gelegen op het assisteren van automobilisten.

Bovenstaande zorgt ervoor dat de nadruk dus op moment van schrijven nog vooral is gelegen op het inzetten van de beschikbare technologieën met als doel om bijstand te verlenen aan autobestuurders. Dit gezegd hebbende heeft de CEO van het bedrijf aangegeven dat het de droom is om autonoom rijden mogelijk te maken voor het jaar 2025. Het bedrijf maakt zich sterk dat dit ook zal lukken omdat het inzetten van de technologie, in het bijzonder door toedoen van LiDAR een behoorlijk stuk toegankelijker is geworden.

Technologische mogelijkheden niet het enige obstakel

Op technologisch gebied lijkt het er dus naar uit te zien dat we het jaar 2025 voorop kunnen stellen als finale deadline voor het verschijnen van de eerste volledig autonome voertuigen. Dit gezegd hebbende is het technologische aspect niet het enige heikel punt waar rekening mee moet worden gehouden. In de Verenigde Staten laat de wetgeving veel meer mogelijkheden toe voor autonome voertuigen. In Nederland en bij uitbreiding in heel Europa is dat veel minder het geval. Willen we tegen het jaar 2025 met volledig autonome en dus level 5 auto’s op de Europese wegen kunnen rijden? Dan staat het vast dat ook de politiek nog aanzienlijke inspanningen zal moeten leveren.