Oplaadpunten in Nederland, zijn er eigenlijk wel genoeg?

Oplaadpunten in Nederland, zijn er eigenlijk wel genoeg?

Eén van de belangrijkste vragen die iedereen zich stelt die van plan is om een elektrische auto te kopen heeft te maken met het al dan niet aanwezig zijn van voldoende oplaadpunten. Wat dat betreft kunnen we gelukkig stellen dat wij Nederlanders ons eigenlijk helemaal geen zorgen hoeven te maken.

Uit recente onderzoeken is namelijk gebleken dat zomaar even meer dan 25 procent van alle laadpalen in Europa op Nederlands grondgebied zijn terug te vinden. Dit zorgt er voor dat wie in Nederland gebruik wil maken van een elektrische auto altijd wel een oplaadpunt bij hem of haar in de buurt vindt. Geldt dat ook voor de ritten die je bijvoorbeeld wil maken naar het buitenland? Wij zochten het voor je uit en hebben onze bevindingen hieronder op een rijtje gezet.

Meer dan 25% van alle laadpalen staat in Nederland

Volgens recente cijfers zijn dus één vierde van alle laadpalen in Europa terug te vinden op Nederlands grondgebied. Wanneer we nog een stapje verder gaan kunnen we stellen dat 75 procent van alle laadpalen samen staan in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit zorgt er voor dat mensen die van plan zijn om naar één van deze landen op reis te gaan zich eigenlijk nergens geen zorgen over hoeven te maken. De kans dat je op een zeker ogenblik in de problemen komt omdat je geen laadpunt in de buurt kan vinden is dan ook zeer klein. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er steeds meer elektrische voertuigen op de weg bijkomen. Dit zou op termijn wel een probleem kunnen gaan vormen, maar daar wordt nu reeds sterk op ingespeeld.

Kan gebrek aan snelladers een probleem betekenen?

Eén van de pijnpunten die op moment van schrijven nog wordt ervaren is terug te vinden in het gebrek aan snelladers. Volgens actuele onderzoeken zou het dan ook zo zijn dat amper één op de zeven oplaadpunten in de Europese Unie een snellader is. Dit zou neerkomen op een totaal aantal snelladers verspreid over Europa van 28.586 stuks. Dit tegenover de 171.239 oplaadpunten die een vermogen hebben van minder dan 22 kW. Dit is natuurlijk een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Het is echter zo dat men zich bewust is van dit probleem waardoor er haast elke dag niet zomaar alleen nieuwe oplaadpunten, maar daadwerkelijk snelladers op de markt worden gelanceerd.

Maar zijn het aantal laadpunten nu wel of niet voldoende?

Zoals reeds verschillende malen aangegeven op deze pagina is Nederland één van de absolute koplopers van Europa (en bij uitbreiding eigenlijk van de wereld) voor wat de laadinfrastructuur betreft voor elektrische auto’s. Dit gezegd hebbende merken we ook in Nederland dat de vraag naar elektrische voertuigen aanzienlijk is toegenomen.

Dit zorgt er voor dat de huidige infrastructuur in de toekomst niet voldoende zal zijn om het sterk toegenomen aantal elektrische auto’s op te vangen.

Het feit is echter dat dit op zich niet zo’n groot probleem hoeft te zijn. Naarmate het aantal elektrische auto’s op de weg toeneemt kan er eveneens worden vastgesteld dat het aantal laadpunten ook een verdere groei kent. Dit betekent dat de infrastructuur zich blijkt aan te passen aan de actuele situatie. Op deze manier wordt voorkomen dat we op een zeker ogenblik geconfronteerd zullen worden met een nijpend tekort.

Het fenomeen dat hier in Nederland merkbaar is kan eveneens worden opgemerkt in andere landen. Zelfs de landen waar tegenwoordig sprake is van de minste oplaadpalen (het eiland Cyprus) heeft reeds forse investeringen aangekondigd om hier verandering in te brengen. De aandacht die door het merendeel van de landen in Europa wordt gegeven aan het uitbreiden van de elektrische laadinfrastructuur moet er voor zorgen dat er zich ook naar de toekomst toe geen problemen meer voor zullen kunnen doen met de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Extra sterk punt voor automerk Tesla?

Het automerk Tesla lijkt op het gebied van laadinfrastructuur in ieder geval een stevige stap voor te zijn op de concurrentie. Het zogenaamde supercharger netwerk is dan ook het snelst groeiende snellaadnetwerk van heel de wereld.

Aan het einde van het jaar 2016 bestond dit netwerk bijvoorbeeld nog slechts uit 769 stations met in totaal 4876 snelladers. Aan het einde van het jaar 2019 was er al sprake van 1716 stations die samen goed waren voor zo’n slordige 15.000 zogenaamde laadzuilen. Aan het einde van het jaar 2020 bedroeg dat aantal 2.016 Supercharger locaties met in totaal 20.000 laders.

Deze snellaadstations zijn opgezet met het specifieke doel om tegemoet te komen aan de wensen en noden van mensen die lange afstanden willen afleggen met hun elektrische auto. Hoe het ook zij, op dit vlak heeft Tesla dus duidelijk wel een streepje voor op de concurrenten. Mogelijks dat die concurrentie het Amerikaanse automerk in de toekomst echter nog wel zal weten bij te benen.