Alles over de accu van een elektrische auto

Alles over de accu van een elektrische auto

Het spreekt voor zich dat elke elektrische auto over een zogenaamd accupakket dient te beschikken. Dat accupakket is niet alleen het grootste, maar tevens ook het zwaarste en vooral ook het duurste onderdeel van het hele voertuig.

Het is bovendien meteen ook één van de onderdelen van een elektrisch voertuig waar het vaakst over wordt gepraat. Mensen stellen zich dan ook niet alleen de vraag hoever ze kunnen rijden op één enkele volledig opgeladen accu, maar ook hoelang de laadtijd bedraagt en ga zo maar door. Indien ook jij nog met enkele vragen wordt geconfronteerd met betrekking tot de accu van een elektrische auto kan je alle antwoorden terugvinden op deze pagina!

De energiedichtheid van een elektrische auto accu

Het eerste waar we naar kunnen kijken voor wat betreft de accu van een elektrische auto heeft betrekking tot de zogenaamde energiedichtheid. Eenvoudig gezegd betreft het hier eigenlijk de hoeveelheid aan energie die je kan opslaan in een bepaalde massa of een bepaald volume. Veel mensen weten het niet, maar de eerste testen met elektrische voertuigen werden eigenlijk reeds uitgevoerd in de jaren ’70.

Toen gebeurden die testen voornamelijk met bestelbusjes die vol werden gezet met accu’s. Dit zorgde er voor dat de auto in het beste geval een afstand wist te overbruggen van amper 70 kilometer. Tegenwoordig wordt er daarom gebruik gemaakt van zogenaamde lithium-ion-accu’s. Deze batterijen zorgen er voor dat je bij elektrische voertuigen over dezelfde praktische eigenschappen beschikt als bij gewone personenwagens terwijl de actieradius toch meer dan
behoorlijk kan worden genoemd.

Wat moet je weten over de levensduur van auto accu’s?

Bovenstaande brengt ons meteen bij de levensduur waar auto accu’s over beschikken. Ook op dit vlak blijkt meteen welke interessante meerwaarde het gebruik van lithium-ion-accu’s met zich meebrengt. Een belangrijk onderzoek op dit vlak werd uitgevoerd onder eigenaars van het automerk Tesla. Dat onderzoek maakte duidelijk dat nagenoeg alle accu’s na een afstand te hebben gereden van 250.000 kilometer nog meer dan 90 procent van de oorspronkelijke capaciteit hadden.

Dit betekent concreet dat er slechts sprake is van een uitermate beperkte batterijdegradatie. Bovendien
is het zo dat deze techniek eigenlijk nog in haar kinderschoenen staat. De algemene verwachting met het oog op de toekomst is dan ook dat dit alleen maar nog verder zal verbeteren.

Wat is de prijs van elektrische auto accu’s?

Tot op moment van schrijven is het zo dat de accupakketten die in een elektrische auto steken nog steeds één van de duurste onderdelen zijn van het volledige voertuig. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de prijs van lithium-ion-accu’s door de jaren heen aanzienlijk is gedaald. Aan het begin van het jaar 2013 was er bijvoorbeeld nog sprake van een gemiddelde kostprijs van tussen de 800 en 1000 dollar per kilowattuur. In het jaar 2019 werd er door zowel Tesla als Volkswagen aangegeven dat er nog slechts minder dan 100 dollar moest worden betaald per kWh voor haar batterijen.

Deze trend kan ook worden vastgesteld bij andere automerken. Het lijkt er bovendien naar uit te zien dat deze trend zich nog wel even verder zal blijven doorzetten. Dit zou dan ook betekenen dat het einde van de daling nog niet in zicht is. Met een (verdere) daling van de prijs van de accupakketten zou logischerwijs ook de kostprijs van een elektrische auto nog verder kunnen dalen.

Moet je voorzorgen nemen voor de koude wintermaanden?

In elk artikel dat gaat over de accu’s die in elektrische voertuigen zijn terug te vinden wordt er eveneens gesproken over de impact die de koude wintermaanden kunnen hebben op de accu. Dit is in zekere zin inderdaad een klein nadeel waar je bij stil moet blijven staan bij lithium-ion-accu’s. In principe geldt voor deze accu’s dan ook dat ze het best presteren bij een temperatuur die is gelegen tussen de 20 en 25 graden. Is er sprake van afwijkende temperaturen? Dan zal dat betekenen dat er minder ver kan worden gereden op een enkele lading. In het bijzonder te koude temperaturen kunnen een behoorlijke impact hebben op de prestaties die de accu weet te leveren. Er wordt in de praktijk door steeds meer fabrikanten voor gekozen om gebruik te maken van een zogenaamd geconditioneerd accupakket.

Het betreft hier een accupakket welke kan worden opgewarmd wanneer de temperaturen te koud zouden zijn. Niet zelden kan dit zelfs gebeuren door middel van een mobiele applicatie die je bijvoorbeeld op je smartphone of op je tablet plaatst. Dit zorgt er voor dat je kan rekenen op verschillende voordelen:

Je auto zal aangenaam warm zijn om in te rijden;
Je zal gevoelig langer kunnen rijden met een volledig opgeladen batterij;

Bovendien is er bij de hedendaagse accu’s eveneens sprake van een actieve koeling. Deze actieve koeling kan er voor zorgen dat de accu tijdens het opladen kan worden gekoeld waardoor er aanzienlijk hogere laadsnelheden kunnen worden bereikt.

Dit gezegd hebbende is het wel zo dat je tijdens de wintermaanden nog steeds over minder actieradius zal beschikken in vergelijking met de zomermaanden. Het benutten van nieuwe technieken zorgt er evenwel voor dat dit verschil aanzienlijk kleiner wordt.