MIA elektrische auto in 2021, hoe zit dat?

MIA elektrische auto in 2021, hoe zit dat?

Heb jij er voor gekozen om met jouw onderneming een elektrische auto te kopen? In dat geval kan je mogelijks aanspraak maken op de zogenaamde Milieu-investeringsaftrek of ‘MIA’. Je dient er wel rekening mee te houden dat dit voordeel uitsluitend kan worden verkregen wanneer het gaat om een elektrisch aangedreven personenauto die is terug te vinden op de Milieulijst 2021. De code die hiervoor geldt is E 3110.

Vanaf het jaar 2021 is het voor ondernemers mogelijk om tot maximaal 10 elektrische voertuigen op jaarbasis te melden. Let op!: Voor waterstofauto’s geldt dat ze niet onder dezelfde code vallen. Deze vallen dan ook onder de code F 3109. Voor waterstofauto’s geldt overigens dat je buiten de MIA ook gebruik kan maken van de zogenaamde ‘Willekeurige afschrijving milieu investeringen’.

Welke auto’s komen in aanmerking voor de MIA in 2021?

Auto’s die in aanmerking komen voor de MIA in 2021 moeten zijn terug te vinden op de zogenaamde positieve lijsten die er bestaan. Deze positieve lijsten worden maandelijks bijgewerkt. Beschik je over een aangekochte elektrische auto of een waterstofauto die wel aan de vooropgestelde eisen voldoet, maar die niet op de positieve lijst is terug te vinden? Dan is het mogelijk om dit voertuig te melden. Je kan ze op deze manier laten opnemen op de positieve lijsten. Dit zou dus eventueel een oplossing kunnen zijn. Vereiste melding is binnen de 3 maanden.

Wanneer je in aanmerking wil komen voor de MIA dien je jouw investering in een elektrische auto binnen drie maanden te melden na de dag waarop je de verplichting tot aankoop hebt ondertekend. Dit geldt ook voor ondertekening van een leasecontract.

Je dient er altijd voor te zorgen dat je jouw investering binnen deze periode meldt. Doe je dat niet? Dan zal je voor de MIA niet in aanmerking komen. Heb je er voor gekozen om met jouw onderneming te investeren in meerdere elektrische auto’s? Hou er dan rekening mee dat elke auto binnen de termijn van drie maanden dient te worden gemeld. De melding kan wel voor alle voertuigen in één keer samen gebeuren. Op het meldingsformulier dien je dan aan te geven om hoeveel auto’s het gaat en welk gemiddeld prijskaartje je per auto hebt betaald.

Let op! Gaat het om verschillende auto’s? Heb je er dus met andere woorden voor gekozen om meerdere auto’s die verschillen op vlak van merk en / of type te kopen? In dat geval zal je verschillende meldingen moeten indienen. Hou er tot slot eveneens rekening mee dat vanaf het jaar 2021 een limiet geldt voor het aantal auto’s die je op deze manier kan melden. Het gaat daarbij om een limiet van maximum 10 auto’s op jaarbasis.

Welke kosten komen er precies in aanmerking?

Eveneens van belang om rekening mee te houden voor wat de MIA voor elektrische voertuigen betreft heeft te maken met het maximale bedrag waarvoor ze in aanmerking komen. Op moment van schrijven geldt dat dit bedrag is vastgesteld op een waarde van maximaal 40.000 euro. Dit voor alle duidelijkheid onder de code E 3110. Voor het investeringsbedrag geldt dat ze, indien te hoog, automatisch zal worden afgetopt op een bedrag van 40.000 euro per voertuig. Voor waterstofauto’s die onder de code F 3109 vallen geldt dat ze voor een maximumbedrag van 75.000 euro in aanmerking kunnen komen voor MIA en Vamil.

Voor bedrijven die de mogelijkheid hebben om de BTW te verrekenen geldt dat ze de investeringskosten exclusief BTW dienen te melden. Geniet jouw onderneming een vrijstelling van BTW? Dan is het mogelijk om de investeringsprijs inclusief BTW te vermelden.

Er zijn tal van verschillende kosten die in aanmerking komen. Het gaat hierbij in eerste instantie vooral over de aanschafprijs van de auto. Daarnaast geldt ook voor de eventuele accessoires dat ze in aanmerking komen. Dat is eveneens het geval voor de laadpaal die je eventueel laat plaatsen evenals voor de kosten voor het rijklaar maken van het voertuig. Ook andere kosten zoals de verwijderingsbijdrage evenals de legeskosten kunnen in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden geldt ook voor auto’s die worden aangekocht in het buitenland dat ze in aanmerking kunnen komen voor MIA.

Welke kosten zijn sowieso uitgesloten?

Buiten de kosten die in aanmerking komen voor MIA zijn er ook verschillende kosten die sowieso zijn uitgesloten. Het is uiteraard van belang om je ook hier bewust van te zijn. Het gaat hierbij specifiek om de kosten zoals hieronder aangegeven:

– Een dakkoffer evenals een fietsendrager;
– Een bepaalde korting die mogelijks aan jou is toegekend bij aankoop;
– Het beletteren of laten bestickeren van het voertuig;

Heb je een bepaalde subsidie gekregen voor de elektrische auto en / of de laadpaal? In dat geval moet je er rekening mee houden dat je deze van het investeringsbedrag dient af te trekken. Dit geldt ook voor de korting die je hebt ontvangen op de aankoop van het voertuig.

MIA elektrische auto aanvragen

Wil je gebruikmaken van de regelingen voor je elektrische auto? Dan moet je het voertuig eerst melden bij RVO. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers bij duurzaam, internationaal, vernieuwend ondernemen. Vervolgens is het mogelijk om de MIA toe te passen in je belastingaangifte.

Wanneer melden?
Meld je investering in een elektrische auto uiterlijk 3 maanden na de datum waarop je de verplichting tot aankoop bent aangegaan. Hiermee wordt de datum van het ondertekenen van een contract of een offerte bedoelt. Zorg er dus voor dat je aanvraag binnen deze termijn is ingediend, want anders komt de investering niet in aanmerking.