Alles over belasting bij elektrische auto’s

Alles over belasting bij elektrische auto’s

Overheden in heel wat landen stellen alles in het werk om elektrisch rijden te promoten en te ondersteunen. Dat geldt ook voor onze eigen Nederlandse overheid. Mochten bij elektrische auto’s dezelfde belastingen van toepassing zijn als bij brandstofauto’s, dan zouden de kosten wellicht voor veel mensen (en bedrijven) te hoog uitvallen. Omwille van deze reden zijn er verschillende belastingvoordelen waar je bij elektrisch rijden op kan rekenen. Wil jij ook graag te weten komen hoe fiscaal interessant een elektrische auto in de praktijk is? Lees dan vooral snel verder!

Belastingvoordelen bij elektrische auto’s voor bedrijven

Ondernemers en zakelijke rijders van elektrische auto’s kunnen op dit ogenblik rekenen op erg lucratieve fiscale voordelen. Deze voordelen zorgen er voor dat het kopen of leasen van een elektrisch voertuig ook voor zakelijke gebruikers bijzonder interessant is. Het moet wel gezegd dat deze fiscale voordelen langzaam maar zeker worden afgebouwd.

1.) Er is sprake van een lage bijtelling

Voor wie een elektrische auto gaat leasen en deze ook privé gebruikt geldt dat er daarvoor een aanzienlijk lager bijtellingstarief wordt gehanteerd dan wanneer het zou gaan om een auto met een verbrandingsmotor. Dit geldt eveneens voor ondernemers die hun zakelijk elektrisch voertuig privé gebruiken. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat deze bijtelling niet permanent zo laag blijft. Ze gaat immers elk jaar opnieuw een beetje omhoog. Uiteindelijk zal ze in het jaar 2026 volledig gelijk zijn getrokken met de bijtelling van alle andere voertuigen op de markt.

2.) Wat met de MIA en de VAMIL?

Uiteraard zijn er ook nog de MIA en de VAMIL. Volgens de MIA, beter bekend als de zogenaamde ‘milieuinvesteringsaftrek’ is het zo dat een ondernemer een bepaald percentage van de aanschafprijs van een elektrisch voertuig mag aftrekken van de winst. Voor het jaar 2020 werd bijvoorbeeld bepaald dat dit percentage 13,5 procent bedroeg. Wel was er hierbij sprake van een maximum van 40.000 euro. Dat was aanzienlijk lager in vergelijking met het jaar 2019. Toen was er namelijk nog sprake van 27 procent.
Voor het jaar 2021 werd hetzelfde percentage aangehouden als in 2020. Bovendien bleef ook de limiet van 40.000 euro behouden. De ‘willekeurige afschrijving milieu-investeringen’, beter bekend als de zogenaamde ‘Vamil’ zorgt er voor dat een ondernemer tijdens het eerste jaar tot 75 procent kan afschrijven. Dit zorgt vooral voor een liquiditeitsvoordeel.

Let op! Voor de MIA geldt dat ze in het jaar 2021 slechts over maximaal tien elektrische voertuigen per belastingplichtige kan worden toegekend. Voor een tweedehands auto geldt bovendien dat ze niet in aanmerking komt voor de MIA.

3.) Tijdelijk verlaagde energiebelasting voor laadpalen

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat er een tijdelijke verlaging van de energiebelasting voor laadpalen geldt. Deze maatregel zorgt er voor dat de partij die eigenaar is van een laadpaal met een eigen aansluiting op het stroomnet minder belastingen dient te betalen op de geleverde elektriciteit.

Belastingvoordelen bij elektrische auto’s voor particulieren

Laat ons tot slot ook nog even kijken naar de belastingvoordelen waar particulieren op kunnen rekenen. Voor particulieren geldt immers dat niet alleen de BPM niet wordt aangerekend, bovendien geldt er ook een vrijstelling van MRB. Je komt er hieronder alles over te weten.

1.) Geen aanrekening bij BPM

In eerste instantie geldt voor elektrische voertuigen uiteraard dat ze zijn vrijgesteld van BPM. Het gaat hierbij eigenlijk om een soort van luxebelasting op auto’s. Deze wordt bepaald aan de hand van een basisbedrag verhoogd met een bepaalde opslag per gram CO2 uitstoot van de auto in kwestie. Dit zorgt er in de praktijk voor dat je bij een zuinige auto slechts een beperkte BPM betaalt.
Koop je een onzuinig voertuig? Dan ligt deze belasting aanzienlijk hoger. Een elektrische auto beschikt niet over een directe CO2-uitstoot. Bovendien geldt er ook nog eens een vrijstelling voor het basisbedrag. Je zal dus in het geheel geen BPM moeten betalen op het ogenblik dat je een elektrische auto aankoopt.

2.) Tevens vrijstelling van MRB

Voor elke voertuigbezitter geldt dat er een bepaalde ‘motorrijtuigenbelasting’ dient te worden betaald. Hier wordt in de volksmond ook vaak naar verwezen als zijnde de wegenbelasting. Dit geldt voor iedereen die eigenaar is van een motorrijtuig… maar dus niet voor elektrische auto’s. Voorwaarde is wel dat de auto volledig elektrisch en dus geen hybride is. Voor volledig elektrische voertuigen geldt een vrijstelling voor deze belasting tot en met het jaar 2024.

3.) Controleer de actuele beschikbaarheid van subsidies!

Voor particulieren geldt dat ze niet alleen kunnen rekenen op verschillende belastingvoordelen bij het kopen van een elektrische auto. Daarnaast geldt er namelijk op moment van schrijven ook een aanschafsubsidie. Deze subsidie geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook voor gebruikte elektrische auto’s. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er rekening moet worden gehouden met een bepaalde jaarlijkse limiet. Met andere woorden, niet iedereen zal aanspraak kunnen maken op de subsidie. De limiet wordt afzonderlijk bepaald voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto’s.