Hoe zit het met de BTW bij privégebruik van een leaseauto

Hoe zit het met de BTW bij privégebruik van een leaseauto

Een bedrijf kan de BTW van een leaseauto volledig aftrekken tenzij de auto door een werknemer ook privé wordt gebruikt. Wanneer een geleasde auto privé wordt gebruikt moet er berekening plaatsvinden en over een bepaald bedrag BTW worden afgedragen. Wil je weten welke spelregels hieraan verbonden zijn en hoe je dit bedrag berekend? Lees dan snel verder, want in dit artikel geven wij de antwoorden op deze vragen.

Wat valt onder privégebruik?

Privégebruik is logischerwijs het gebruik van een auto voor privé doeleinden. Bijvoorbeeld een ritje naar de supermarkt, een pretpark of als je op familiebezoek gaat. Logischerwijs hoeft de werkgever dit niet te betalen. Wel als je naar een klant of een partner tijdens werkuren rijdt. Dan wordt de auto zakelijk gebruikt. Je denkt misschien dat woon-werkverkeer ook als zakelijke rit wordt geregistreerd, maar dat is niet het geval. Woon-werkverkeer valt ook onder privégebruik.

De 500 kilometergrens

Het is bekend dat je met een auto van de zaak 500 kilometer op jaarbasis privé mag rijden. Dit heeft geen effect op de BTW en je hoeft dus ook geen bijtelling te betalen. Tot 500 kilometer ben zowel jij als je werkgever hiervoor vrijgesteld. Wanneer je de 500 kilometer grens overschrijdt gelden er spelregels. Zo krijg je te maken met bijtelling en moet de werkgever ook BTW afdragen over een bepaald bedrag. Maar over welk bedrag moet de BTW worden afgedragen?

BTW afdragen over het privégebruik

Om het correcte bedrag te berekenen heb je een goede administratie nodig. Door het bijhouden van een rittenadministratie en een duidelijk onderscheid in zakelijk en privégebruik, weet je precies hoeveel de auto voor privéritten is gebruikt. Dit is ook op andere manieren aan te tonen. Het gaat er uiteindelijk om dat een werkgever kan aantonen wat de verhouding tussen zakelijk en privégebruik van de auto is. Uiteraard moet je over het privégebruik de BTW betalen.

Wanneer er geen sluitende rittenadministratie is kun je de 2,7%-regeling gebruiken. Dit wordt berekend over de cataloguswaarde van de auto inclusief de btw en de bpm. Deze regeling geldt niet alleen voor auto’s die worden aangeschaft, maar ook voor financial lease en operational lease overeenkomsten. Stel dat je een auto least met een cataloguswaarde van € 27000,-. Dan betaal je dus 2,7% over € 27000,- (mits dit bedrag inclusief btw en bpm is). Dat komt neer op een bedrag van € 729,- dat aan BTW betaald moet worden.

Wanneer betaal je de BTW over het privégebruik?

De BTW over het privégebruik van de auto wordt berekend bij de laatste BTW-aangifte van het boekjaar. Wanneer de administratie ontbreekt vul je in de linkerkolom een 0 in. Anders zet je daar het bedrag neer waarover de BTW betaald moet worden. Bij gebroken boekjaren en boekjaren langer dan een jaar wordt de BTW in de laatste BTW-aangifte van het kalenderjaar opgenomen.

De uitzondering

In de meeste gevallen betaal je altijd de BTW over het privégebruik van een auto van de zaak. Of dat nu een auto waarvan je de eigenaar bent of een auto met een financial of operational lease contract is. Er is wel een uitzondering. Stel dat je een auto koopt of een auto met een financial leasecontract neemt. En de auto wordt pas 4 jaar na ingebruikname privé gebruikt. Dan hoef je niet met de 2,7%-regeling te rekenen, maar met de 1,5%-regeling.

Hoe zit dat met eigen bijdrage werknemers?

Het komt voor dat een werkgever het personeel een bedrag in rekening voor het privégebruik van de auto van de zaak. Wanneer deze niet kostendekkend zijn moet je dus wel de BTW betalen over de uitgave die je hebt gemaakt voor het privégebruik. Dit kun je doen aan hand van de rittenadministratie of op basis van de 2,7%-regeling. In deze situatie betaal je geen BTW over de bedragen die je aan het personeel in rekening hebt gebracht.

Je kunt de 2,7%-regeling niet gebruiken wanneer het BTW-bedrag hoger is dan het BTW-bedrag volgens de 2,7%-regeling. Je moet dan de BTW betalen over de in rekening gebrachte bedragen.

Een goede berekening maken

De BTW afdragen over het privégebruik van een leaseauto is niet heel eenvoudig en dit moet ook op een correcte wijze gebeuren. Zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan of zelfs boetes ontvangt. Daarom vind je op de website van de Belastingdienst een eenvoudige calculator die je helpt om de BTW over het privégebruik van de zakelijke auto te gebruiken.