Fiscale voordelen van elektrisch rijden

Fiscale voordelen van elektrisch rijden

Overheden willen elektrisch rijden vandaag de dag maar wat graag ondersteunen. Dat geldt ook voor onze eigen Nederlandse regering. In de praktijk uit zich dat onder de vorm van verschillende fiscale voordelen. Deze voordelen zorgen ervoor dat het (financieel) voor veel mensen nog aantrekkelijker wordt gemaakt om de overstap te maken naar een elektrisch voertuig. Wil jij ook graag ontdekken op welke fiscale voordelen je bij elektrisch rijden allemaal kan rekenen? Lees dan vooral snel verder!

Vrijstelling BPM en MRB

In eerste instantie geldt voor elektrische voertuigen dat er sprake is van een vrijstelling van BPM. Het gaat hierbij om een soort van luxebelasting op voertuigen. Bij deze belasting wordt er uit gegaan van een basisbedrag welke wordt verhoogd met een bepaalde opslag per gram CO2-uitstoot waarvan sprake is.

Dit zorgt ervoor dat je bij een zuinig voertuig uiteraard kan rekenen op een significant lagere belasting in vergelijking met een onzuinig exemplaar. Een elektrische auto beschikt uiteraard niet over ook maar enige CO2-uitstoot. Bovendien is ze op moment van schrijven ook vrijgesteld voor wat het basisbedrag betreft. Dit zorgt ervoor dat je bij het kopen van een elektrische auto geen rekening dient te houden met het betalen van BPM.

Niet alleen geldt er een vrijstelling voor de BPM. Elektrische rijders hoeven ook geen rekening te houden met de motorrijtuigenbelasting. De Rijksoverheid heeft besloten dat mensen die elektrisch rijden een vrijstelling genieten voor deze belasting tot en met het jaar 2024.

Aankoopsubsidie voor nieuwe en tweedehandse elektrische voertuigen

Het is niet alleen maar zo dat je kan rekenen op fiscale voordelen bij het kopen van een elektrische auto. Daarnaast is het namelijk zo dat er ook aanschafsubsidies bestaan. Dit gezegd hebbende moet er wel rekening mee worden gehouden dat er bepaalde limieten verbonden zijn aan het bedrag dat jaarlijks als subsidie kan worden verstrekt. De kans bestaat dus dat je deze financiële tegemoetkoming aan je neus voorbij zal zien gaan. Van de hierboven aangehaalde fiscale voordelen kan je in de praktijk uiteraard sowieso genieten.

Niet alleen fiscale voordelen voor particulieren

Er is niet alleen maar sprake van fiscale voordelen bij elektrisch rijden waar particulieren van kunnen genieten. Ook voor bedrijven geldt dat er aanspraak kan worden gemaakt op bepaalde tegemoetkomingen. Hierbij maken we een onderscheid tussen:

-Een lage bijtelling;
-De MIA en VAMIL tegemoetkomingen;
-De verlaagde energiebelasting die geldt voor laadpalen;

Kiest een zakelijke gebruiker ervoor om het elektrische voertuig ook voor privé doeleinden te gaan gebruiken? In dat geval dient er rekening te worden gehouden met een bepaalde bijtelling. Deze bijtelling ligt significant lager in vergelijking met andere voertuigen. Wel wordt ze jaarlijks verhoogd. Dit tot ze uiteindelijk in het jaar 2026 gelijkgesteld zal zijn aan de auto’s die rijden op brandstof.

Wat met de MIA en VAMIL?

De zogenaamde milieuinvesteringsaftrek zorgt er in de praktijk voor dat ondernemers de mogelijkheid hebben om een bepaald gedeelte van de aankoopprijs van hun elektrisch voertuig af te trekken van de winst. Dit bedrag wordt wel jaarlijks aanzienlijk verlaagd. In het jaar 2019 was er bijvoorbeeld nog sprake van een percentage van 27 procent. Voor het jaar 2020 ging dat percentage reeds stevig naar omlaag tot 13,5 procent. De willekeurige afschrijving milieu-investeringen zorgt ervoor dat ondernemers het eerste jaar tot 75 procent kunnen afschrijven. Op deze manier wordt er uiteraard in het bijzonder een liquiditeitsvoordeel gerealiseerd.

Verlaagde energiebelasting voor laadpalen

De Nederlandse overheid heeft besloten om een tijdelijke verlaging van de energiebelasting voor laadpalen toe te kennen. Hiervoor geldt dat er geen sprake is van een directe impact voor particuliere eigenaars van een elektrisch voertuig.

Deze maatregel zorgt ervoor dat de eigenaar van een laadpaal met een eigen aansluiting op het stroomnet een beperktere belasting zal moeten betalen op de geleverde elektriciteit. In principe is het zo dat eigenaars van een laadpaal over de eerste 10.000 kWh iets minder dan 0,10 euro per kWh belasting zijn verschuldigd.
In deze situatie wordt dat nog slechts iets meer dan 0,05 euro.

Dit zorgt ervoor dat er sprake is van een besparing op jaarbasis van 470 euro per laadpaal. In eerste instantie werd deze verlaging door de overheid doorgevoerd om laadpalen financieel interessanter te maken. Dit gezegd hebbende is het zo dat het onrechtstreekse effect hiervan is dat er sprake zal zijn van meer aanbod gecombineerd met lagere tarieven.

Op moment van schrijven is bekend dat deze verlaagde energiebelasting voor laadpalen al zeker en vast in stand zal worden gehouden tot en met het jaar 2022. Ook dit is een financieel voordeel waar heel wat partijen hun voordeel mee zullen kunnen doen.