De bijtelling na 5 jaar bij elektrische auto, wat gebeurt er dan?

De bijtelling na 5 jaar bij elektrische auto, wat gebeurt er dan?

Voor heel wat mensen geldt dat ze rijden met een elektrische auto van de zaak. Dat is op zich natuurlijk geen probleem. Wel moet je er dan rekening mee houden dat je voor het privégebruik een fiscale bijtelling op je loon zal krijgen. Over die bijtelling zal dan loonbelasting worden ingehouden. Voor de bijtelling geldt dat ze een vast percentage is van de catalogusprijs. Voor benzine- evenals dieselauto’s geldt een bijtelling van 22 procent. Diezelfde bijtelling is ook van toepassing op plug-in hybrides. Voor volledig elektrische voertuigen was het zo dat er in 2020 nog sprake was van een bijtelling van 8 procent. Vanaf het jaar 2021 is dit gestegen naar 12 procent. 

Belangrijk om rekening mee te houden is dat deze verlaagde bijtelling ook slechts geldt voor een cataloguswaarde tot maximum 40.000 euro. Bedraagt de cataloguswaarde van het voertuig dat je wenst te kopen meer dan deze 40.000 euro? Dan moet er over het restbedrag een standaard bijtelling van 22 procent worden betaald. Dit geldt voor alle duidelijkheid voor alle elektrische voertuigen die zijn aangekocht na 1 januari 2021.

Wat gebeurt er de komende jaren met de bijtelling op elektrische voertuigen? 

De bijtelling op elektrische voertuigen zal ook de komende jaren alleen maar verder stijgen. Voor 2022, 2023 en 2024 geldt dat de bijtelling wordt verhoogd naar 16 procent. In het jaar 2025 zal de bijtelling uiteindelijk de 17 procent bereiken. De zogenaamde aftopping van de bijtellingskorting blijft tijdens deze jaren ook staan op een catalogusprijs van 40.000 euro. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de Nederlandse overheid bekend heeft gemaakt dat er een halfjaarlijkse evaluatie plaatsvindt. Zowel de percentages als de aftopping kunnen dan nog worden aangepast voor nieuwe voertuigen.

In het verleden hebben we reeds kunnen vaststellen dat de cataloguswaarde voor de verlaagde bijtelling diverse malen op de schop is gegaan. In het jaar 2019 was er bijvoorbeeld nog sprake van een cataloguswaarde van maximaal 50.000 euro. Voor het jaar 2020 was een cataloguswaarde van toepassing van maximaal 45.000 euro terwijl deze voor het jaar 2021 werd verlaagd naar 40.000 euro. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat deze de komende jaren toch nog zal worden aangepast.

Overgangsregeling

Een positief punt is terug te vinden in de gunstige overgangsregeling die van toepassing is. Deze zorgt ervoor dat het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating steevast geldt voor een periode van 60 maanden (aldus 5 jaar). Heb je dus met andere woorden in het jaar 2020 een nieuwe elektrische auto aangekocht, dan geldt de 8 procent bijtelling voor een periode van vijf jaar. Dat is natuurlijk interessant, maar wat gebeurt er dan wanneer deze vijf jaar is verstreken? Na afloop van die vijf jaar geldt steeds per jaar de op dat ogenblik geldende bijtelling.

Heeft een laadpaal invloed op de bijtelling?

In tal van verschillende situaties is het zo dat een werkgever er ook voor kan kiezen om de laadpaal bij je thuis te vergoeden op de zaak. Veel mensen stellen zich de vraag of dit wel zo interessant is. Heeft de aanwezigheid van een dergelijke laadpaal immers geen invloed op de bijtelling? Voor de Nederlandse Belastingdienst geldt dat ze deze laadpaal ziet als een onderdeel van het ter beschikking stellen van de auto. De bijtelling zal hierdoor dan ook niet worden verhoogd. 

Wat wanneer er geen sprake is van bijtelling?

Het is natuurlijk in de praktijk ook mogelijk dat je werknemer er voor kiest om in het jaar 2021 geen gebruik te gaan maken van de bijtelling. In dat geval is het van belang om er rekening mee te houden dat er gebruik moet worden gemaakt van zogenaamde rittenregistratie. Wordt er niet bijgeteld? Dan is het namelijk zo dat er maximaal 500 kilometer op jaarbasis mag worden gereden.

Belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden

Voor heel wat mensen geldt dat ze er in de loop van een bepaald jaar voor kiezen om over te stappen van een auto waarvoor je beschikt over een rittenregistratie naar een bijtellingsvriendelijk elektrisch voertuig. Dat is natuurlijk mogelijk, maar er zijn dan wel verschillende zaken waar je zeker aandacht aan zal willen besteden. Voor de Belastingdienst geldt dan namelijk dat ze niet alleen je rittenregistratie zal bekijken, maar ook rekening zal houden met de geldende 500 kilometer-grens op jaarbasis. Stop je in de loop van het jaar met de rittenregistratie? Dan zal je dus alsnog geconfronteerd worden met een bijtelling over het volledige jaar. In deze situatie is het een verstandigere keuze om je elektrische auto pas aan de start van het nieuwe jaar privé te gaan gebruiken.